Våra hundar

Vill du läsa mer om hundarna, tryck på bilden.

 

Våra hanar

 

INTUCH  NORDUCH 

 NUCH   SU(u)CH

DKUCH  CZCH  SLCH

Pointbreak  Mr. Fortescue

 

 Våra tikar

 

             
            
   NUCH  DKUCH  SU(u)CH     

 NORDUCH  INTUCH   

 ESTUCH  FINUCH 

FINV-09 SLCH     

          Caci's Carolina Klyft            

 

 

                
 NUCH  DKUCH  SU(u)CH

NORDUCH        

  Wineleaf's Kisses Of Fire      

 

      NOUCH  SE(u)CH

  Caci's Camp-Fire